parallax background
 

این مجموعه در تولید بال های فرشته موارد ذیل را در نظر می گیرند:


• استفاده از پرهای باکیفیت، مناسب
• استفاده از حجم بسیار زیاد پر

• انعطاف پذیری بال های فرشته تولید شده.
• امکان شکل دهی به بال های فرشته تولید شده در زاویه های مختلف.


• عدم استفاده از پر زرد و ضخیم و شکسته
• کیفیت عالی تولید

• صد در صد رضایت مشتری
• کاملا بهداشتی بودن پرهای مورد استفاده

parallax background

کیفیت خدمات ما


تولید بال های فرشته کار بسیار ظریفی می باشد، و تمیزی پرهای موجود در این بال ها بسیار با اهمیت می باشد، از طرفی حجم دادن به بال فرشته خیلی مسئله مهمی است بخاطر همین از حجم زیاد پر در تولید این بالها استفاده می گردد که بیس کار دیده نشود، این امر باعث گردیده زیبایی و طبیعی بودن آن محفوظ گردد.